Benyt professionelle til træpleje

16 januar 2022
Niels Geckler

advertorial

Træpleje i form af beskæring, fældning med videre er en vigtigt opgave i forbindelse med vedligeholdelse af parker og grønne område. Som privatperson kan man imidlertid også have behov for at entrere med professionelle, når det handler om træpleje. https://www.traeplejedanmark.dk/ er en af de virksomheder, der løser opgaver af den karakter. 

Fældning af store træer, beskæring højt oppe i et træ eller fræsning af stubbe efter fældning – det er alt sammen noget, du kan støde på som haveejer. De færreste har det rette udstyr eller den rette uddannelse og erfaring til at udføre den slags arbejde. Og hvis man dummer sig kan det både gå ud over bygninger, bede eller andre haveelementer og du eller andre kan komme til skade.image

Det kan være en god ide at overlade det til professionelle – en virksomhed, der har specialiseret sig i træpleje. Ofte vil disse virksomheder også tage sig af andre former for havearbejde og pleje af beplantning.

God træpleje giver sundere træer

Træpleje handler ikke bare om at fælde træer uden at nogen eller noget lider skade. Det handler for eksempel også om en passende og afbalanceret beskæring, kapning af toppen og så videre. Ved at kappe toppen af et træ kan man sikre sig, at træet forbliver stærkt og bevarer modstandskraften over for sygdomme og svampeangreb – frem for at bruge kræfterne på at vedligeholde en meget stor vækst.

Men kapning af toppen på et træ og generel beskæring skal gøres på rette måde og det kræver både det rette udstyr og værktøj, samt viden om, hvad man foretager sig. I modsat fald kan det kommer til at se mærkeligt ud, fordi man beskærer forkert og man kan sågar skade træet ved at skære for meget af eller bortskære forkerte dele af træet. Den gennemsnitlige danske haveejer kan nok hverken prale af den helt store træning eller besidde det rette udstyr.

Flere Nyheder